De NVM mag zich voortaan ‘Koninklijk’ noemen. Koning Willem-Alexander heeft het predicaat op 21 september aan de makelaarsvereniging toegekend vanwege ‘de vooraanstaande plaats die NVM inneemt in haar vakgebied en de samenleving’.

Hans Oosters, Commissaris van de Koning van Utrecht, reikte de onderscheiding uit tijdens het NVM-congres op 21 september ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de vereniging. In zijn toespraak roemde Oosters de manier waarop de NVM haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt: “Als bruggenbouwer en vastgoedexpert biedt u uw kennis van de vastgoedmarkt aan bij de aanpak van verschillende maatschappelijke thema’s. Ik noem de stikstofproblematiek, verduurzaming en de energietransitie, woningnood en betaalbaarheid van woonruimtes.”

“Ook draagt u uw steentje bij als het gaat om de bestrijding van ondermijning en witwassen, en het streven naar meer transparantie in vastgoedtransacties. Allemaal zeer belangrijk voor de samenleving”, aldus Oosters.

Hertog Makelaars is aangesloten bij de NVM en lid van de vakgroepen wonen en bedrijfsmatig vastgoed.