Amsterdam krijgt een vergunningenstelsel voor het verhuren van woningen aan toeristen via sites als Airbnb. De beslissing van de gemeente volgt op een uitspraak van de Raad van State (RvS).

De hoogste bestuursrechter besloot onlangs dat het verhuren van een woning aan toeristen neerkomt op het onttrekken van een woning aan de woningvoorraad. Zonder een vergunning is dat niet toegestaan.

Tot nu toe golden er in Amsterdam bepaalde regels om een woning te verhuren via Airbnb, zoals maximaal 30 dagen per jaar en aan maximaal vier personen. Een vergunning was niet nodig, maar dat gaat dus veranderen.

“Het college wil de mogelijkheden tot handhaving van de regels zo snel mogelijk repareren door het invoeren van een vergunning voor vakantieverhuur”, zegt Laurens Ivens, wethouder Wonen.

Niet wachten op nieuwe wet

De landelijke politiek werkt aan een nieuwe Wet toeristische verhuur. Zodra die wet is ingevoerd, is verhuur aan toeristen zonder een vergunning wel toegestaan. En gemeenten kunnen op basis van die wet ook eisen stellen, zoals een meldplicht en een maximumaantal nachten per jaar. De wet is gepland om op 1 juli in te gaan. Maar de Tweede en Eerste Kamer moeten hem nog goedkeuren en het kan dus ook later worden.

De gemeente Amsterdam wil daar dus niet op wachten en gaat nu een vergunningenstelsel optuigen. “Het college vindt dat bestaande maatregelen als de meldplicht en de inzet van handhaving illegale toeristische verhuur onvoldoende tegengaan. Voor de handhaving biedt de vergunning het voordeel dat meteen kan worden opgetreden als er geen vergunning is verleend”, zegt wethouder Ivens.

Buurtverbod

Het stadsbestuur zegt dat het opzetten en uitvoeren van zo’n stelsel wel tijd gaat kosten en kosten met zich meebrengt. De gemeente is ook van plan om in sommige buurten vakantieverhuur helemaal te verbieden, omdat de leefbaarheid er te veel onder druk staat. Met een vergunningenstelsel is dat makkelijk in te voeren. De gemeente kan dan voor een bepaalde buurt geen vergunningen uitgeven.

Amsterdam voert samen met een aantal andere Europese steden de strijd aan voor strengere regels voor Airbnb-verhuur.

Ook voerde de stad begin dit jaar een woonplicht in voor nieuwbouwwoningen.

 

bron: vastgoedactueel