Contact of bezichtiging?

Libardo Hertog Makelaar
Bel mij terug
Toon Meer informatie

Basis Informatie

AdresGaelstraat 1F
PlaatsHaarlem
StatusBeschikbaar
BouwvormBestaande bouw
ProvincieNoord-Holland
Prijs€ 295.000,- k.k.

Over dit object

Type aanvaardingDirect
HoofdbestemmingKantoorruimte
Totaal oppervlakte59 m2
Servicekosten

Energie

EnergieklasseA+

Omgeving & Parkeren

LiggingenIn woonwijk
Afstand snelwegafritOp minder dan 500m
Afstand bushalteOp minder dan 500m
Afstand NS stationOp 1000m tot 1500m

Beschrijving

For English see below.

Gerenoveerd en zo te betrekken kantoor- en bedrijfsruimte in statig hoekpand (bouwjaar 1895) in het gewilde Garenkokerskwartier.

Begane grond: gemeenschappelijk entree met meterkasten en gezamenlijke wasmachine ruimte.
Kantoor- bedrijfsruimte: voorkamer en achterkamer met daartussen een pantry en toiletruimte. Toegang naar (gemeenschappelijke) tuin.

Bestemmingsplan:
De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

begane grond
wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang of bed & breakfast, tenzij op de verbeelding is aangegeven dat 'wonen' wordt uitgesloten;
dienstverlening;
detailhandel met daaraan ondergeschikte en daarmee verbonden horeca met niet meer dan 30% van het bruto vloeroppervlak, zonder terras en zonder het schenken van alcoholische dranken;
bedrijven of bedrijfsactiviteiten tot en met categorie B, zoals genoemd in de bij deze regels behorende zoneringslijst, tenzij anders op de verbeelding is aangegeven;
alsmede atelier ter plaatse van de aanduiding 'atelier';
alsmede horeca tot en met categorie 3 ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 3';
alsmede cultuur en ontspanning, in de vorm van een atelier, creativiteitscentrum of wellness, ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning';
alsmede dansschool ter plaatse van de aanduiding 'dansschool';
alsmede apotheek ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - apotheek;
alsmede supermarkt ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';
alsmede nutsvoorziening ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
bij de bestemming behorende 'bouwwerken geen gebouw zijnde', groenvoorzieningen, wegen en paden, tuinen, erven en terreinen, waterlopen en waterpartijen, (ondergrondse) parkeervoorzieningen.

Wonen thans uitgesloten.

Algemeen:
- Bouwjaar 1895.
- Woonoppervlak ca. 59 m2.
- Bouwkundig gekeurd.
- Servicekosten € 150,- per maand.
- Parkeren voor vergunninghouders.
- Energielabel A+.
- Oplevering kan snel.

AANVAARDING
In overleg, op korte termijn mogelijk.

KOOPOVEREENKOMST
Model NVM BOG.

BANKGARANTIE
Koper dient binnen twee weken na ondertekening van de koopakte door beide partijen een waarborgsom te stellen ter grootte van 10% van de koopsom.

Voorbehouden:
Nader overeen te komen overige voorwaarden.
Definitieve goedkeuring eigenaar.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de “NVM voorwaarden.’’

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via info@hertogmakelaars.nl of 023 - 747 00 02.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For English see below.

Renovated and ready to move into office and business space in a stately corner building (built in 1895) in the popular Garenkokerskwartier.

Ground floor: communal entrance with meter cupboards and shared washing machine room.
Office/business space: front room and back room with a pantry and toilet room in between. Access to (communal) garden.

Zoning plan:
The land designated for 'Mixed - 3' is intended for:

ground floor
living, whether or not in combination with the exercise of a home-based profession, childcare or bed & breakfast, unless it is indicated in the illustration that ' living' is excluded;
services;
retail trade with subordinate and connected catering establishments with no more than 30% of the gross floor area, without a terrace and without the serving of alcoholic beverages;
companies or business activities up to and including category B, as mentioned in the zoning list associated with these rules, unless otherwise indicated in the illustration;
as well as a studio on the site of the designation 'studio';
as well as catering up to and including category 3 on site with the designation 'catering up to and including category 3';
as well as culture and relaxation, in the form of a studio, creativity center or wellness, at the location of the 'culture and relaxation' designation;
as well as a dance school at the location of the designation 'dance school';
as well as on-site pharmacy with the designation 'specific form of social - pharmacy;
as well as on-site supermarket with the designation 'supermarket';
as well as on-site utilities with the designation 'utility';
'structures other than buildings' associated with the destination, green areas, roads and paths, gardens, yards and grounds, watercourses and water features, (underground) parking facilities.

Living currently excluded.

General:
- Year of construction 1895.
- Living area approx. 59 m2.
- Architecturally inspected.
- Service costs € 150,- per month.
- Parking for permit holders.
- Energy label A+.
- Delivery can be done quickly.

ACCEPTANCE
In consultation, possible at short notice.

PURCHASE AGREEMENT
Model NVM BOG.

BANK GUARANTEE
The buyer must provide a deposit of 10% of the purchase price within two weeks after the purchase deed has been signed by both parties.

Reserved:
Other conditions to be agreed upon.
Final owner approval.
This information is not legally binding.

This information has been compiled by us with due care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The “NVM conditions” apply.

For more information we can be reached via info@hertogmakelaars.nl or 023 - 7470002.

Foto's pand

Hoofdfoto
Foto 6
Foto 5
Foto 15
Foto 16
Foto 13
Foto 18
Foto 2
Foto 8
Foto 14
Foto 3
Foto 9
Foto 11
Foto 19
Foto 10
Foto 7
Foto 20
Foto 17
Foto 4
Foto
Foto 12
Hoofdfoto
Foto 6
Foto 5
Foto 15
Foto 16
Foto 13
Foto 18
Foto 2
Foto 8
Foto 14
Foto 3
Foto 9
Foto 11
Foto 19
Foto 10
Foto 7
Foto 20
Foto 17
Foto 4
Foto
Foto 12

Plattegronden

Kaart

Street View