taxatie-groene-potlood

Om taxaties te mogen verrichten dienen register taxateurs aan hoge kwaliteitseisen en jaarlijkse bijscholing te voldoen en ingeschreven te staan bij het NRVT (Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Uiteraard voldoet Hertog Makelaars aan de gestelde eisen en inschrijvingen. Begin van dit jaar is onze taxateur geslaagd voor het examen om per 1 oktober jl. met het nieuwe modeltaxatierapport te mogen werken.

In het nieuwe model is er meer aandacht voor duurzaamheid en de bouwkundige staat van de woning. Voor zowel consumenten als geldverstrekkers biedt het vernieuwde model taxatierapport op verschillende vlakken meerwaarde. Woningtaxateurs zijn vanaf 1 oktober jl. met het nieuwe model gaan werken.

Het taxatierapport vervangt niet de bestaande bouwkundige keuring.  Consumenten krijgen wel een indicatie van de bijkomende kosten en risico’s op het gebied van verduurzaming, herstel van onderhoudsachterstand, eventuele funderingsproblematiek en overige bouwkundige gebreken van de woning. Ook kunnen zij nagaan in hoeverre de woning voldoet aan de eisen die het klimaatakkoord voor de toekomst stelt.

Het nieuwe modeltaxatierapport maakt daarnaast verdiepingsslagen, onder meer voor de onderbouwing van de waarde, erfpacht en de Vereniging van Eigenaars.

Voor geldverstrekkers is de indicatie van bijkomende kosten waardevol. Zij kunnen bij het verstrekken van de hypotheek nagaan of aan alle voorwaarden wordt voldaan en zij krijgen zo beter inzicht in mogelijke financiële risico’s. Bovendien kunnen zij meer maatwerk leveren met een op de consument én woning toegespitst financieringsplaatje.

Helaas hebben wij ons tarief voor een woningtaxatie moeten verhogen. De reden van een prijsstijging van het taxatierapport is omdat het taxatiemodel is veranderd, waarvoor onze taxateur een examen heeft moeten afleggen. Door het invoeren van een nieuw en uitgebreider model, worden er andere eisen gesteld aan de taxatie èn aan de taxateur.

Heeft u vragen, bel ons gerust: 023 – 747 0002